Зелени БалканиФедерация на природозащитни сдружения

Previous
 • Натура 2000 в България - Нови хоризонти

  Проект за популяризиране на европейската екологична мрежа Натура 2000 посредством 10 целеви вида

  Прочети повече ...
 • 30 години ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

  Федерация Зелени Балкани празнува своя 30 годишен юбилей.

  Прочети повече ...
 • ДАРИТЕЛСКИ SMS - DMS OREL

  ПОМОЩ ЗА РАНЕНАТА ДИВА ПРИРОДА! ИЗПРАТЕТЕ 1 ЛЕВ С ТЕКСТ DMS OREL на 17777;

  Прочети повече ...
 • Светло бъдеще за черния лешояд

  Проектът предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с използването на европейски опит, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, популяризиране на екстензивно животновъдство...

  Прочети повече ...
 • Стани част от завръщането на белошипата ветрушка

  Дарителска програма за белошипата ветрушка. Стани част от уникалните събития, свързани с възстановяването на един изчезнал вид!

  Прочети повече ...
Next

Актуални новини

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани

19.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 12.06.2020г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ  ,,Зелени Балкани“, което ще се проведе на 19-ти юли (неделя) 2020 година от 10,00 часа на следния адрес: Хотел „Интелкооп”, гр. Пловдив, ул. „Константин Нунков” № 13 А, зала В1 (,,бе" 1) - етаж 1.
 
Прочети повече ...

Общо събрание на СНЦ Зелени Балкани - Стара Загора

18.07.2020
О Б Я В А 
Управителният съвет на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора”, на основание чл. 26 ал. 3 от ЗЮЛНСЦ и на свое Решение от Заседание проведено на 04.06.2020 г., свиква Общо събрание на членовете на СНЦ ,,Зелени Балкани – Стара Загора“, което ще се проведе на 18-ти юли (събота) 2020 година от 10,00 часа на адрес: гр. Стара Загора, бул.“Цар Симеон Велики“  № 62.
Прочети повече ...

Новини

Три млади египетски лешояда вече летят свободно в небето на Източните Родопи

08.07.2020
Три млади египетски лешояда – Зара, Изи и София вече летят свободно в небето на Източните Родопи, след като прекараха малко повече от два месеца в специална адаптационна волиера. Зара и Изи са излюпени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора, а София е отгледана от своите родители в Зоопарк София. 
Прочети повече ...

На свобода!

07.07.2020
Два бели щъркела, три  обикновени мишелова, един голям ястреб , два таралежа и пет керкенеза бяха освободени вчера от Спасителния център на Зелени Балкани.
Прочети повече ...

Една загадка е разгадана!

02.07.2020
Имаме страхотна новина от полевите сътрудници на проект „Завръщане на ловния сокол в България“! Една загадка, която преследва екипът ни още от първите дни на терен е разкрита!
Прочети повече ...

Работна среща „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“

01.07.2020
На 30 юни, в Читалище „Светлина-1939“ в гр. Поморие се проведе работна среща на заинтересованите страни на тема „Замърсяване на Поморийско езеро с отпадъци“, организирана по проект „Екологично съзнание и поведение за спиране на замърсяването в значими влажни зони на Черноморския басейн (BioLEARN)”, финансиран от Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2014-2020“ (ENI CBC Joint Operational Programme BLACK SEA BASIN 2014-2020)“.
Прочети повече ...

Акценти

Станете един от нас
Зелени Балкани е една от водещите организация в България, работещи за опазването на биоразнообразието и дивата природа. Станете част от нашите общи усилия за опазване на българското природно наследство:
Запишете се в електронния бюлетин за да получавате най- новата информация директно на вашата поща

Наши уеб сайтове

Актуални проекти