Новини

10 са ловни соколчета са отгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през този сезон

10 са ловни соколчета са отгледани в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани през този сезон

16.05.2019
Излюпиха се и последните ловни соколчета в Спасителния център за диви животни, като общият брой на отгледаните малки достигна 10.

За момента разполагаме с пет размножителни двойки, които тази година снесоха 23 яйца. От тях се излюпиха 12 малки, едно от които бе поставено и излюпено в инкубатор, а в последствие подложено на двойка приемни родители. Две загинаха след излюпването, а другите девет мъничета бяха успешно отгледани от родителите си в размножителните клетки в Спасителния център на Зелени Балкани. 10 от яйцата се оказаха неоплодени, а в едно зародишът бе умрял по време на мътенето.

Размножителната програма на ловни соколи цели възстановяването на вида като гнездящ на територията на България, като 8 от малките ще бъдат освободени в дивата природа посредством хакинг метода. Другите две ще останат в Спасителния център на Зелени Балкани, като част от размножителното ято.

Първите 5 ловни соколчета бяха качени в хака преди седмица и екипът ни ежедневно се грижи за малките, които са на път да станат диви птици. Останалите 3 ще бъдат изпратени на терен, когато станат на възраст един месец.

Напомняме, че търсим запалени природолюбители, които биха искали да се включат като доброволци в подхранването и наблюдението на ловните соколи на терен. Ако имате желание да се участвате в полевите дейности, свържете се с д-р Руско Петров – оперативен управител на Спасителния център на телефон 0884877544.

Дейностите по размножаване и реинтродукция на ловния сокол се извършват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".

Информационните дейности на Спасителния център, свързани с ловния сокол се осъществяват с подкрепата на проект: