Новини

14 египетски лешояда на площадката за подхранване в Пелевун

14 египетски лешояда на площадката за подхранване в Пелевун

30.06.2008

 За тази година това е най високата численост на египетски лешояди отчетени на площадката  до момента. Имайки предвид тенденцията от миналите години се очаква тази  численост да се повишава. Допълнително на площадката се изхранват и две  двойки египетски лешояди заемащи територии съседни на площадката. Освен  египетските площадката редовно се използва и от черни и белоглави лешояди.
Може би на някои от колегите е известно че през последните три години в  района редовно се наблюдават подобни струпвания на египетски лешояди.
Основно това са млади и не размножаващи се птици. По няколко от тях  едновременно се наблюдават при миграцията и началото на размножителния
сезон, но максималните числености се отчитат в края на лятото и началото  на есента. Най много едновременно регистрирани египетски лешояди на
площадката – над 20 са наблюдавани през 2006. Вероятно реалната численост  на птиците използвали площадката е доста по голяма.
За да гарантира достатъчно количество храна за лешоядите и стимулираме  тяхната привързаност към района, Зелени Балкани изпълнява проект
финансиран от PEOPLE’S TRUST FOR ENDANGERED SPECIES – www.ptes.org.