Новини

32-а конференция на Европейското дружество за китоподобни

32-а конференция на Европейското дружество за китоподобни

16.04.2018
Годишната конференция на Европейското дружество за китоподобни (ЕДК) за 2018 г. се проведе в гр. Ла Специя, Италия от 6 до 10 април. Програмата включваше два дни посветени на тематични работни срещи и три дни с представяне на лекции и постери по различни направления в проучванате и опазването на морските бозайници.  

Благодарение на покана и подкрепа от страна на Секретариата на Споразумението за Опазване на Китоподобните в Черно, Средиземно море и съседния Атлантически регион (ACCOBAMS), експерт от сдружение „Зелени Балкани” участва в Конференцията, както и в две от специализираните работни срещи, организирани от Секретариата на ACCOBAMS. Първата беше на тема „Изхвърлени на брега китоподобни и морски отпадъци”, а втората ”Припокриване на определени заплахи с идентифицираните зони, важни за морските бозайници в Средиземно море”. Експертът от Зелени Балкани представи постер на тема „Развитие на мрежата за проучване на изхвърлени на брега китоподобни в България и резултати“ по време на първата специализирана работна среща.

В конференцията на Европейското Дружество за Китоподобни взеха участие над 300 експерта не само от Европа, но и от целия свят. Представени бяха над 200 постера и лекции, разделени в различни категории. Зелени Балкани представиха в категорията „Хабитат и разпространение“  постер „Зимно разпространение на китоподобните в българските води на Черно море“ с информация и данни събирани в периода ноември 2015 г. – март 2016 г.