Награди на Зелени Балкани

default

Акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци

Акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци
Зелени Балкани е единствената организация в България, получила от международния Алианс на доброволците за консервация (CVA) акредитация в категорията Bеnchmark, като доказателство за високите стандарти за работа с доброволци.