Служители

default

Андреана Дичева

1
Сътрудник по проект "Светло бъдеще за черния лешояд"
Отговаря за грижите и размножаването на лешоядите в Спасителния център за диви животни.


email: adicheva@greenbalkans.org
Телефон за връзка: 087 799 9192