Служители

default

Анелия Павлова

1
Биолог.
Активен участник в проектите за опазване на прилепи, делфини и други редки видове. Инструктор по пещерно дело.

email: apavlova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: +359899269576