Работили при нас

default

Апостол Петров

''***''
Филолог.
Преводач към проект "Възстановяване на белошипата ветрушка" LIFE11 NAT/BG/360
Отговаря за кореспонденцията, новините, научните статии и всичко специализирано на английски език. Помага ни и при работата ни с французи. Владее няколко езика. Преводач.

email: apetrov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 00 5269