Новини

Белоглав лешояд от Германия пристигна... на крилете на самолет!

Белоглав лешояд от Германия пристигна... на крилете на самолет!

25.10.2012
Лешоядчето, което пристигна, е женско, излюпено на 03.04.2012 г. в Зоопарка Allwetterzoo Munster, Германия. За наша радост, колегите от зоопарка са решили, че не е нужно да задържат напълно здрава птица и въпреки многото рискове, предпочитат да й дадат шанс за живот в дивата природа, в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278.

Младата птица беше посрещната от екип на Зелени Балкани и транспортирана до волиерата за адаптация на белоглави лешояди над с. Тъжа, Централен Балкан. Тук я посрещнаха седем лешояди, пристигнали от Испания през август тази година. За наша радост, към гостенката проявиха интерес и седем птици от освободените по-рано лешояди, които долетяха, за да се запознаят.

Лешоядчето ще прекара зимата в клетката, където ще се адаптира към околните условия и ще учи да се разбира с испанските си събратя.

Миналата година при нас пристигнаха четири млади лешояди от Alwetterzoo Munster, които вече отдавна са на свобода. Една от тях, K2W, успешно презимува и все още се вижда в района на пускане.

Надяваме се и тази млада птица да се адаптира успешно и заживее в Стара планина!

За повече информация:
Елена Кметова – ръководител на проекта – ekmetova@greenbalkans.org; 0885219557