Новини

default

Белоглавите лешояди загнездиха в Стара планина - започна размножителния сезон 2021 с първите мътещи двойки във Врачански Балкан

1
08.02.2021
В началото на февруари 2021ва, екипът на Дружество за защита на хищните птици проведе мониторинг на белоглавите лешояди в ПП „Врачански Балкан“.

В северните части на парка, на 10 различни места  бяха наблюдавани кацнали при гнездата си белоглави лешояди като в поне 2 гнезда има мътещи птици.

В района на гр. Враца, в други две гнездови територии са наблюдани съответно  1 и 2 двойки. В тези 3 гнезда още няма мътещи птици.

Възможно е общият брой гнездещи двойки и да е повече, но към момента не могат да се наблюдават всички загнездили.
 
В района на Източна Стара планина (Котел и Сливен) все още няма наблюдавани мътещи двойки, но подготовката на гнездата и копулации са в ход.

Първи данни за загнездване в Кресна са от 5 февруари, когато е потвърдено че едната двойка белоглави лешояди е снесла.

Може да се предположи, че във всички места за реинтродукция на белоглав лешояд в България: Кресна и Стара планина, ще има увеличение на двойките. Надеждата е тази година гнездещите двойки да достигнат общо около 45-50, а заедно с над 100-те двойки в Източни Родопи националната популация да надмине 150 двойки.

Усилията на Зелени Балкани, ФДФФ, ДЗХП, ВЦФ и партньори по реинтродукцията на белоглавият лешояд в България имат вече 10 годишна история https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/10-godini-nova-istoriya-na-beloglaviya-leshoyad-v-Stara-planina.p809

Допълнителна информация

Размножителния сезон на белоглавите лешояди
Размножителния сезон за белоглавите лешояди започва в края на есента и продължава докато малките напуснат гнездото, което става през юни до август. В началалото на сезона птиците формират двойки и изпълняват сложни акробатични брачни танци, които имат за цел затвърждаване на връзката между двете птици. Наблюдават се тандемно летене със сложна въздушна акробатика, взаимно пощене и строеж на гнездо, като мъжките най-често осигуряват по-голямата част от материалите за гнездото. Птиците гнездят на високи скали или планински колонии. След успешно копулиране, женската снася яйцата и ги мъти между януари и април, двойките обикновено се грижат за едно яйце, което инкубират около 55 дни. Двойката се грижи за малкото докато напусне гнездото, което се случва около 3 месеца след излюпването.

В новината са използвани снимки на Георги Стоянов от Дружество за защита на хищните птици.

Контакти:
За Врачански Балкан: Геогри Стоянов - Дружество за защита на хищните птици
моб.телефон: +359878734503, имейл: bpps@abv.bg
За Кресна: Христо Пешев – моб. тел. 0897820785, e-mail: hristopeshev.eu@gmail.com
За Котел: Лъчезар Бончев – моб. тел. 0898544575
За Сините камъни, Сливен:  Илиян Стоев – моб. тел. 0884005546
Ивелин Иванов - ръководител на проект "Светло бъдеще за черния лешояд" LIFE14 NAT/BG/000649
моб.телефон: +359887589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org