Новини

Белоглавият лешояд Светислав на гости в Кресненското дефиле!

Белоглавият лешояд Светислав на гости в Кресненското дефиле!

08.11.2019
На 30 октомври, колегите ни от Фонд за дивата флора и фауна, при съвместна дейността с македоснки партньори, маркираха белоглавият лешояда Светислав и го и освободиха в близо до Кавадарци, Македония.
 
На скоро птицата бе наблюдавана в Кресненското дефиле, вероятно привлечена на площадката за подхранване, която колегите ни поддържат на място. Интересно е, че птицата прекара почти цялата нощ хранейки се, което още веднъж доказва ползата от площадките за подхранване при миграциите на лешоядите.
 
Много лешояди от Македония и Сърбия често посещават площадката в Кресненското дефиле, а постоянните наблюдения и грижи на екипът там са от изключителна важност за оцеляването на гостите ни, дошли от съседни държави.