Новини

Белошипата ветрушка намери своите приятели в СОУ “Христо Ботев”, гр.Ивайловград

Белошипата ветрушка намери своите приятели в СОУ “Христо Ботев”, гр.Ивайловград

14.12.2013
Трудно е да скриеш възхищението си, когато попаднеш в такова училище. Навсякъде цари патриархален ред. Спретнати, красиви деца, с жив поглед. Изплува от миналото позабравеният в наши дни възрожденски плам на едновремешните учители. Сигурно това не е случайно – училището отбелязва своя 100 годишен юбилей!

Зелени Балкани имат много добри и стари спомени от ръководствато на Ивайловградската гимназия, което подпомогна логистичното осигуряване на първата ни екологична бригада в района – за изграждането на площадка за подхранване на лешояди край с.Пелевун през 1997 г.

Благодарение на Директора – Г-жа Александра Хорозова, направихме представяния пред няколко класа и си обещахме през 2014 г. да организираме среща с всички ученици от гимназията.
Учениците попиха информацията за ветрушката и се видя, че веднага станаха нейни приятели. Най-неочаквано за нас, получихме и няколко сигнала за видени белошипи ветрушки в района на Ивайловград.

Обещахме си напролет да гледаме много внимателно дали няма да долети някой гост.

За допълнителна информация:
Симеон Марин
Координатор полеви дейности
,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
Ел. поща: smarin@greenbalkans.org
моб. тел: 0889 223 173