Новини

Бизнесът в полза на природата – трето залесяване, подкрепено от „Сокотаб“ ЕООД

Бизнесът в полза на природата – трето залесяване, подкрепено от „Сокотаб“ ЕООД

30.11.2016
На 25ти и 26ти ноември се проведе съвместно обучение по биоразнообразие и нова залесителна акция, този път в Пиринския край, с участието на служители на „Сокотаб“ ЕООД, тютюнопроизводители от село Долно Осеново, с които фирмата има сключени договори и подкрепиха инициативата, членове на екипа на ФДФФ и Зелени Балкани.
Акцията бе организирана в района на местността Предела с логистичната подкрепа на ФДФФ и лесничейство Симитли. Участваха близо 20 служители от Сокотаб ЕООД и близо толкова  производители на тютюн от региона,  както и членове от екипа на двете неправителствени организации.

Сегашното залесяване е част от мащабната кампания за залесяване на общо 2 000 борови фиданки, която фирма Сокотаб ЕООД финансира в рамките на съвместното си сътрудничество със Зелени Балкани по проект „Светло бъдеще за черния лешояд” LIFE14 NAT/BG/649 на програма LIFE на ЕС.
Като част от акцията участниците посетиха и базата на Фонда за дивата флора и фауна и се запознаха с дейностите по опазване на лешоядите в района на Кресна и Пирин, както и със значението на тези консервационно-значимите видове.
Инициативата е и в подкрепа на груповата програма на Сокотаб за намаляване на въглеродните емисии, подобряване на местообитанията на редки видове и увличане на местното население в природозащитни дейности.
Бихме искали сърдечно да благодарим на служителите на Сокотаб ЕООД и всички, участвали в залесяването за огромния интерес, съпричастност и енергия, с които участваха в кампанията. Това сътрудничество е прекрасен пример за отговорност и истинско отношение към опазването на околната среда, съчетано с практически дейности на терен!

Използвани снимки и кадри:
Зелени Балкани, Христо Пешев - Фонд за дивата флора и фауна, "Еколайф" ООД, "Сокотаб" ЕООД


За допълнителна информация:
Елена Стоева – Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, е-mail:etilova@greenbalkans.org