Новини

Благотворителната касичка на Зелени Балкани – в МОЛ Галерия Стара Загора

Благотворителната касичка на Зелени Балкани – в МОЛ Галерия Стара Загора

18.12.2012
Конкретната ни кауза до началото на нова година е посветена на опазването на лешоядите – санитарите в дивата природа.

Белоглавите лешояди са изчезнали като гнездящ вид от Стара планина.  Зелени Балкани изпълнява петгодишен проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, който цели възстановяването на вида чрез внасянето на птици от Испания, Франция и други европейски страни. След дълъг период на адаптация и грижи, белоглавите лешояди се пускат на свобода сред скалите на Балкана.

Можете да станете част от историческото завръщане на белоглавите лешояди в Стара планина в рамките на кампанията „На крилете на лешоядите”!
С вашето дарение в касичката в МОЛ Галерия ще ни помогнете да поставим специални крилни марки и GPS/GSM предаватели на лешоядите, които ще ни позволят не само да разпознаваме нашите птици, но и да проследим тяхната адаптацията на свобода, ще ни помогнат да изучим тяхното поведение и да им окажем помощ в случай на нужда!

Изработването на касичките е част от проект на Зелени Балкани по прогламата „Да постигнем повече“, финансирана от Фондация „Помощ за благотворителността в България“ и Фондация „Америка за България“.
За целта касички ще бъдат поставени в офисите на Организацията, в Посетителския център на Поморийско езеро, в Спасителния център за диви животни в Стара Загора, както и на публични места.

Благодарим на МОЛ Галерия – Стара Загора за това, че се присъединиха към Кампанията ни!


За допълнителна информация за инициативата:
Елена Стоева - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699, e-mail:
etilova@greenbalkans.org

За допълнителна информация, относно програмата за реинтродукция на лешоядите:
Елена Кметова - Ръководител на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278, моб. тел. 0885219 557,е-mail:
ekmetova@greenbalkans.org