Проекти

default

Борба с бракониерството във влажните зони

Период: 2006 – 2008г.

Финансираща организация: Комитет против избиването на птици  (Komitee gegen den Vogelmord e. V. Germany).

Дейности: Контрол и снижаване на бракониерския отстрел на застрашени видове водолюбиви птици; наблюдение и проучване на целевите видове, проследяване на тенденциите в числеността на зимуващите в България водолюбиви птици; пповишаване на обществената осведоменост за проблема с бракониерството.