Новини

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период

Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период

25.10.2019
Брадатите лешояди в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани откриха размножителния период, според наблюденията на екипа на Центъра.

Дойде времето на брадатите лешояди да започнат с проявите на брачно поведение, а това е моментът, в който ние можем да ги стимулираме, като им подаваме гнездови материал. Брадатите лешояди строят гнездото си от клони, вътре го уплътняват с вълна, пера и други строителен материали, които намират в дивата природа.

Ние в Спасителния център на Зелени Балкани ги снабдяваме с клечки и вълна и с радост установяваме, че вече ги използват и започнаха да подреждат гнездото си. Основно мъжкият се занимава със строителните дейности, но на моменти и женската помага.

Малките брадати лешояди ще се освобождават в природата, по програма за завръщане на вида на нашите партньори от VCF. Двойката се размножиха за пръв път през 2016 година и от тогава отглежда по едно или две малки всяка година. Следвайте новините ни, за да се информирате за развитието на поведението им!

Информационните дейности за брадатия лешояд се осъществяват със съдействието на проект: