Проекти

default

Брадатия лешояд- Да върнем символа на българската природозащита

Период: 01.01.2006 – 31.12.2007г.

Финансираща организация: Франкфуртско зооложко дружество (Frankfurt Zoological Society) и Германска агенция за околна среда (DBU) чрез фондация "Екообщност".

Дейности: дейностите се осъществяват на територията на Източни и Западни Родопи, Източна Стара планина и Роякско-Провадииското плато и са насочени към: превенция и борба с лимитиращите фактори за реинтродукция на лешоядите (отровни примамки, загуба на хабита и храна), проучване на подходящи хабитати за реинтродукция на лешояди и стартиране на програма за реинтродукция на белоглави лешояд в Природен парк "Сините Камъни".

Резултати: