default

Бъди наш посланик

Вие може да ни помогнете и чрез популяризиране на дейността на организацията, застъпничество и осигуряването на подкрепа за нея на различно ниво.

Като обществена организация за нас е изключително важна подкрепата, с която се ползваме. Тя е неоценими за нашата работа и е определяща за резултатите, които постигаме.

„Лобирайки” за Зелени Балкани Вие ни помагате да работим по-добре и по-ползотворно за опазване природното наследство на страната ни.

За целта можете да направите следното:
- да използвате личните си контакти, за да повишите подкрепата за организацията и доверието, с което се ползва;
- да запознаете повече хора с целите и дейността на организацията;
- организирате представяния, на които сами или с представител на екипа ни да разкажете за дейността на Зелени Балкани;
- разпространявате информационните материали на организацията;
- помогнете по друг начин за да привлечете подкрепа за нашата дейност.

 Ако имате конкретни идеи и предложения или се нуждаете от съдействието на екипа ни и допълнителна информация, не се колебайте да ни потърсите