Новини

България получи като дарение...два лешояда

България получи като дарение...два лешояда

01.10.2018
Eкипът на проект Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649 получи ново дарение от два белоглави лешояда от немския зоопарк Allwetterzoo Münster. С това, общо 9 птици от вида са размножени и дарени на страна ни, като част от програмата за завръщане на едрите видове лешояди в страната.

Благодарение на сътрудничество на редица зоопаркове в Европа, ние успяваме да освободим повече белоглави лешояди и успяхме да възстановим колониите на вида в Източна Стара Планина, Враца и Кресненското дефиле. Наличието на белоглави лешояди е също така от изключително важно значение, за привличането и задържането на черните лешояди, чието освобождаване стартира наскоро. Крайната цел на работата ни е завръщането на брадатия лешояд - символ на българската природозащита, но за това ще са нужни още десетилетия систематичен и тежък труд.

Двете птици бяха посрещнати от екипа на Фонда за дивата флора и фауна и настанени в адаптационната волиера в Кресненското дефиле, от където ще бъдат освободени след период на адаптиране.

Благодарим още веднъж на нашите приятели от  Allwetterzoo Münster за систематичната подкрепа, която ни оказват!

Снимки: Христо Пешев, ФДФФ

За допълнителна информация:
Елена Стоева,
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org