Новини

България се включи в Международният ден за наблюдение на брадатият лешояд!

България се включи в Международният ден за наблюдение на брадатият лешояд!

08.10.2018
Международният ден за наблюдение на брадатият лешояд
Международният ден за наблюдение  е част от Междунородният мониторинг на брадатия лешояд . Започвайки от 2006 година неговата цел е координирано, едновременно преброяване на брадатите лешояди, което да позволи подробно проследяване на популационното състояние на вида. Преброяването започва да се провежда първо в Алпите, а към момента е обхванало Massif Central във Франция, Aude във Френските Пиренеи и Андалусия, Испания.
 
Преброяването осигурява много наблюдения, при които се разпознават индивидуално видяните птици и се генерира обем от информация, който позволява на природозащитната наука да анализира оцеляемостта и възрастовата структура на популацията, което пък помага да се отчете приноса на реинтродукционните програми. Какви са били резултатите от миналогодишното преброяване можете да видите тук.
 
България се присъедини за първи път!
Подготвяйки се за реинтродукцията на вида в България екипите на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици взеха решение да се присъединят към инициативата.

Бяха проведени наблюдения и регистриране с фотокапани на местата за подхранване в районите на работа по проект „Светло бъдеще за черния лещояд“ и в някои съседни територии: Сините камъни, Котленска планина, Централен Балкан, Врачански Балкан, Кресненско дефиле и Източни Родопи.

В районите за подхранване бяха регистрирани белоглави и черни лешояди, скални орли и гарвани гробари, но нямахме късмет да наблюдаваме брадат лешояд. Така или иначе шанса да се види брадат лешояд е минимален, тъй като видът е изчезнал от България. Но надежда винаги има! Наскоро един от освободените във Франция млади брадати лешояди беше долетял почти до България.

Чувствайте се поканени да участвате в Междунородният ден за наблюдение на брадатия лешояд през 2019та, когато благодарение на вас се надяваме да разширим географията и броя участници.
 
Брадатият лешояд и реинтродукцията му в Европа.

Преди 200 години видът се е срещал във всички планини на Южна Европа от Западна Испания до Балканите. В следствие на комплекс от причини популацията на вида се свива до степен към началото на 20 век да е изчезнал в по-голямата част от ареала си.
 
Преследването на вида в Алпите довежда до пълното му изчезване там през 1913. В края на 70те години на 20 век се заражда идеята за освобождаване в природата (реинтродукция) на малки отгледани от двойки живеещи на затворено – в зоопаркове и размножителни центрове. Първата птица от програмата е освободена през 1986. Единадесет години по – късно е регистрирано и първото загнездване в природата. Днес гнездящите двойки в Алпите са около 50, около 100 са двойките на Пиренеите, 2 двойки в Андалусия (също реинтродуцирани птици) и малки популации на Корсика и Крит.
 
Успехът на реинтродукционната програма в Алпите вдъхнови Фондацията за опазване на лешоядиде да разшири работата по възстановяването на вида и в нови региони на Европа – в Испания и Франция.
 
А кога в България?
Зелени Балкани от самото си основаване има за цел възстановяването на брадатият лещояд в България.
 
Подготвен е първият план за реинтродукцията на вида още през 2001. По-късно е направено проучване на възможностите за реинтродукция на брадатия лешояд в Източна Стара Планина и Роякско-провадийското плато. А съвсем наскоро Зелени Балкани, в партньорство с Фонда за дивата флора и фауна и Сдружението за защита на хищните птици разработи план за действие за брадатият лешояд (Gypaetus barbatus) в България 2015 – 2024.
 
България успя да се включи в разножителната програма на вида на затворено през 2007 година, когато в Зелени Балкани пристигнаха два екземпляра, изпратени от д-р Ханс Фрей от специализирания размножителен център Ричард Фауст,Австрия. Двойката се размножи за първи път през 2016 година и от тогава всяка година ни радва с по едно или две малки. Техните малки за сега се освобождават в реинтродукционни програми в чужбина. За да започне реинтродукция в България е необходимо освобождаването от порядъка на десетина птици годишно, в продължение на няколко години. Ясно е, че това не може да се осъществи с едиствената двойка, с която разполагаме. Затова се обучаваме и подготвяме, като разчитаме в един момент общността от организации занимаващи се възстановяването на вида да вземе рещение за начало на реинтродукция и в България.

За допълнителна информация:
Елена Стоева
моб. тел.0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org


 
Action Plan and National Strategy for Restoration of the Nesting Population of the Bearded Vulture in Bulgaria 549 Kb (pdf) свали