Новини

Български белоглав лешояд „засечен“ в Румъния

Български белоглав лешояд „засечен“ в Румъния

27.06.2019
В средата на месец юни белоглав лешояд е наблюдаван в село Думитрещи, близо до национален парк Putna-Vrancea, Румъния. След направена връзка с екипа в България се оказва, че птицата е освободена в страната ни като част от реинтродукционната програма на вида в България.

Историята на птицата
Белоглавите лешояди са рядка гледка в Румъния, затова местните са толкова развълнувани от гледката в селото. Жителите на Думитрещи дори са направили видео на птицата, кацнала на покрив в селото, което всъщност ни помогна да разберем повече за нея.

Лешоядът е излюпен в Испания през 2017г. По-късно е открит в провинция Екстремадура, заедно с много други млади птици от вида, страдащи от недохранване и слабост. Птиците са приети в рехабилитационен център, където са се погрижили за тях. След като състоянието им се подобрява, ветеринарите преценят, че тъй като птиците нямат значителни наранявания са подходящи кандидати за реинтродукционен проект. Младите лешояди прекарват известно време в рехабилитационния център на AMUS (Acción por el Mundo Salvaje) и Los Hornos (Junta de Extremadura) и след като напълно се възстановяват, някои от тях стават част от реинтродукционната програма на вида в България, в региона на Стара планина.

Колегите ни от Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) организираха транспорта на 22 белоглави лешояда от Испания до България през декември 2017г. като част от проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649. Лешоядът, знаснет в Румъния е един от тези 22 лешояда. Пътят на птиците минава през Франция, Италия, Австрия, Унгария и Румъния, за да стигнат до България, след 4000 км, изминати по земя. Веднъж пристигнали, птиците са настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, от където след карантитен период, са транспортирани до новите си домове в Стара планина. Лешоядите са настанени във волиери (големи клетки), където прекарват няколко месеца за да свикнат със заобикалящата ги среда и да приемат мястото за свой дом. Преди освобождаване, всяка птица е маркирана с метален пръстен и крилометка, които помагат за разпознаването им в природата. Героят на настоящата история е освободен от волиерата в природен парк „Сините камъни“, Сливен, през април тази година, а наблюдението му в Румъния е първото наблюдение на индивида от освобождаването му насам.

Белоглавите лешояди в Румъния
Белоглавите лешояди са били широко разпространени в Румъния в миналото, но пре 50те години на миналия век изчезват от страната като гнездящ вид. Главната причина за това са човешките дейности. През последните години са наблюдавани малък брой индивиди, но видът все още е рядка гледка в страната.

Реинтродукционният проект в България
Реинтродукцията на вида в България е част от проект „Завръщането на лешоядите в България“ LIFE08 NAT/BG/278, ръководен от Зелени Балкани, завършен през 2016г. Транспорта на пратката от 22 белоглави лешояда от Изпания до България през 2017г. е част от проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/649, фокусиран върху реинтродуциране на черния лешояд в страната ни, като същевременно се продължават усилията за белоглавия.


Източник: