Новини

Българско лешоядче ще лети в небето на Франция!

Българско лешоядче ще лети в небето на Франция!

23.05.2019
Излюпеното неотдавна в Спасителния център на Зелени Балкани брадато лешоядче днес отлетя за Франция, където ще бъде освободено до края на месеца.

Така малкото, отгледано под топлите грижи на екипа на Центъра ще стане част от мащабната Европейска програма за защитени видове (EEP) с координатор нашите приятели от VCF, част от която е и единствената двойка от вида е нас - брадатите лешояди в Центъра на Зелени Балкани.

Пожелаваме попътен вятър на нашето пернато бебе и продължаваме напред работата си по възстановяване на едрите лешояди в България с дейности за черните лешояди. А след тях са на ред гордите представители на групата – брадатите!

Но до тогава трябва всички, като общество, да работим здраво срещу бракониерството, отровите, и другите заплахи за вида!

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с брадатия лешояд, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371