Фото галерия

default

ЧЕРВЕНОГУША ГЪСКА

Снимки на червеногушата гъска и нашата работа за опазването на този световно застрашен вид.
Червеногуша гъска
Червеногуша гъска
Червеногуша гъска
Червеногуша гъска
Ята гъски на Шабла-Дуранкулак
Ята гъски на Шабла-Дуранкулак
Ята гъски на Шабла-Дуранкулак
Ята гъски на Шабла-Дуранкулак
Езерото Дуранкулак
Езерото Дуранкулак
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Мониторинг
Чакане на излитащите ята...
Чакане на излитащите ята...
Ранена червеногуша гъска
Ранена червеногуша гъска
Рентгенография на наранена гъска в Спасителния център
Рентгенография на наранена гъска в Спасителния център
В Спасителния център
В Спасителния център
В Спасителния център
В Спасителния център
Образователни дейности
Образователни дейности
Представяния в училища
Представяния в училища