Новини

Черен щъркел от Полша зимува в Тракия

Черен щъркел от Полша зимува в Тракия

28.12.2018
В началото на миналата седмица с нас се свърза колега от Полша с молба за съдействие. Пьотр Зиелински работи в Катедра по Екология на Университета в Лодз и през лятото съвместно с Регионалната Дирекция по горите в Лодз са стартирали проект „Черен щъркел онлайн“ http://www.lodz.lasy.gov.pl/bocianyczarne#.XCTVTc3F5PZ. Освен монтирането на камера за онлайн наблюдение на гнездо на този потаен вид, в рамките на проекта младите птици са маркирани с цветни пръстени, а на една от птиците е поставен и сателитен предавател с цел проучване на района на обитаване и пътя на миграция. Щъркела с предавател е женска птица, на която са дали името „Лодка“. Пьотр сподели с нас притеснението си, че вместо да е вече в Африка, Лодка от началото на декември се е установила в района около гр. Съединение. Това не беше голяма изненада за нас тъй като още в средата на 80-те години наши колеги са описали първите случаи на зимуващи черни щъркели в района, където оризищата осигуряват благоприятни условия за прекарване на зимата.

Първият ни опит да  открием Лодка, беше миналия петък в оризищата между гр. Съединение и с. Малък чардак. След обиколка на района, насочвани от координатите от предходния ден попаднахме на група от 6 черни щъркели, които верни на инстинктите на вида излетяха от далеч и не позволиха опит за разчитане на пръстен. Убедени, че това трябва да е групата на Лодка изпратихме информация с координати и час на наблюдението до Пьотр. Оказа се, че в този час младата птица е била на около 2 км южно от нас и най-вероятно не е била в наблюдаваното от нас ято.

Следващ опит за откриване на Лодка предприехме в понеделник. Координатите показваха изместване на мястото за нощуване на север и посещение на ниви, пасища и малки водоеми. Още при първото спиране за оглед на микроязовир до с. Голям чардак видяхме 2 сиви чапли и 1 черен щъркел. По-внимателния оглед показа, че това не са единствените птици, а зад тях има още няколко черни щъркела. Подробния оглед на всяка от птиците донесе радостното наблюдение на птица с пръстен, който след известни усилия разчетохме като 193L – кода на търсената от нас Лодка! Ятото почиваше и се хранеше в микроязовира и влажната ливада около него. С радост установихме, че Лодка е в добра компания – тя и още една млада птица са с 10 възрастни черни щъркела.

Пожелаваме успех на колегите с методите на проследяване и късмет на птиците в периода на презимуване!

За контакти:
Димитър Попов -моб. тел. 0885108712
e-mail: dpopov@greenbalkans.org