Новини

Числеността на гнездящите белошипи ветрушки на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се увеличава

Числеността на гнездящите белошипи ветрушки на територията на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД се увеличава

05.06.2018
Птиците заемат изкуствени гнездилки, специално поставени за целта от „Зелени Балкани“ на територията на нефтопреработвателното дружество.

Мониторингът, извършен от експерти на „Зелени Балкани“ и служители на дружеството в началото на месец май, показва рекордна численост на белошипите ветрушки (Falco naumanni), които се размножават в района „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Най-малко 8 двойки от редките соколчета гнездят на територията на основната площадка на предприятието. Това е едва второто място в страната, където могат да бъдат наблюдавани тези редки птици, а през последните пет години най-високата средна численост, регистрирана в района, е не повече от 5 двойки. През 2017 г. екипът на „Зелени Балкани“ монтира 10 изкуствени гнездилки с цел да се подпомогне размножаването на белошипите ветрушки. Тази година наблюденията показват, че поне 3 от тях се използват от соколчетата, като в една вече е регистрирано и загнездване. Заемането на изкуствените гнездилки и увеличаването на колонията на редките соколчета са от изключителна важност поради факта, че общата численост на вида в България понастоящем се оценя от „Зелени Балкани“ на едва около 40 двойки.

Припомняме, че след като през последните десетилетия се считаше, че тези редки соколчета не гнездят у нас, „Зелени Балкани“ възстанови първата колония в района на Сакар през 2014 г., а по-късно природозащитниците локализираха и неизвестно до момента гнездово находище на територията на нефтопреработвателното предприятие. Разбира се, това откритие стана възможно благодарение на сътрудничеството с „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, с които „Зелени Балкани“ работи вече 5 години за опазване и проучване на редките птици в района на рафинерията.
 
Усилията на „Зелени Балкани“ за опазването на белошипата ветрушка в България през 2018 г. са подкрепени от германската фондация EuroNatur - www.euronatur.org 
 
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289                               
е-mail : ggradev@greenbalkans.org