default

Зелени Балкани е член на:

Международния Алианс за доброволци за консервация (CVA) www.conservationvolunteers.org
Международния съвет за рехабилитация на диви животни (IWRC) www.iwrs-online.org
Дружеството за консервационна биология (Society for Conservation Biology) www.conbio.net
Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие (CEEweb for biodiversity) www.ceeweb.org
Европейските работни групи за белоглавия лешояд и малкия корморан
Дунавския екологичен форум (DEF) www.defyu.org.yu
Българския форум на бизнес лидерите (BFBL) www.bblf.bg
Коалиция "За да остане природа в България" www.forthenature.org
СНЦ "Защитена Местност Калимок-Бръшлен"
Национална антикорупционна мрежа www.antikorupcia.org
Клъстер "Еко вълна"