Новини

Чуждестранни студенти по ветеринарна медицина учат за лешоядите

Чуждестранни студенти по ветеринарна медицина учат за лешоядите

01.12.2016
През изминалата седмица, екипът на проект „Светло бъдеще за черният лешояд“ LIFE14 BG/NAT/649 проведе презентация пред чуждестранни студенти по ветеринарна медицина.
Студентите, присъстващи на презентацията са първокурсници от Гърция, Германия, Англия.

Техните лекции вчера се състояха от кратка информационна беседа и запознаване с възможностите за тяхната бъдеща реализация като лекари.
Интересно за слушателите ни бе да научат нещо различно и ново за тях, а именно с какви птици могат да се срещнат на територията на България и как могат да помогнат за тяхното опазване.
Започнахме с кратък филм за белоглавите лешояди в страната ни или както ние го наричаме "Хроника на една сбъдната мечта"
Съществената част от нашето присъствие в университета обаче, бяха специално лешоядите в България, както и бъдещите планове на нашият екип за реинтродукция на черният лешояд, изчезнал от земите ни.

По-заинтересованите получиха рекламни материали, плакати, стикери и брошури, също така и нови възможности пред себе си - практика на бъдещата професия,стаж или доброволчество в Спасителния център за диви животни!

Благоадарим на колегите от Ветреринарномедицинския факултет за оказаното съдействие и възможността да провеждаме такива срещи със студенти!

За допълнителна информация:
Елена Стоева - Ръководител на проект LIFE14 NAT/BG/649, моб. тел. 0887574699, e-mail: etilova@greenbalkans.org