Видове дарения

default

ДАРЕНИЯ ПО ВЕДОМОСТ

Даряването по ведомост е начин за финансово подпомагане на избрана кауза директно от заплатата. Идеята много хора да даряват малки средства, но редовно, има дългогодишна история и набира все повече последователи през последните години. Водещо е разбирането, че заедно, малките суми могат да решават проблеми, и че хората са готови да даряват, защото виждат смисъла в дадена кауза и разбират как са изразходвани средствата. 

Защо даряването по ведомост е важно за Зелени Балкани?
Повечето програми за съхраняване на природата са продължителни във времето и изискват дългосрочно и устойчиво финансиране. Редовните дарения дават възможност да подготвяме реалистични бюджети и да планираме бъдещи дейности, като по този начин извършваната работа е по-ефективна и успешна.

Какви са предимствата да дарявате по ведомост? 
• Избирате и определяте колко лева на месец и колко месеца желаете да дарявате;
• Спестявате време (Подкрепяте дадена програма без да напускате работното си място);
• Спестявате енергия и пари (Служителят упълномощава работодателя си да превежда по банков път всеки месец дарението);
• Получавате документ за дарението си през годината, с който може да намалите данъците си (Законът за облагане доходите на физическите лица (ЗОДФЛ) определя данъчно облекчение за направено дарение до 10 % от облагаемия доход);
• Дори и малко по размер, Вашето дарение помага много, тъй като е събрано с даренията и на други хора;
• По всяко време можете да преустановите подкрепата, като единственото изискване е да уведомите Зелени Балкани;
• Получавате информация за изразходването на средствата и какви са постигнатите резултати;
• Получавате Сертификат за направеното от Вас дарение.

Каква е процедурата за включване ?
Ние ще Ви представим програмите и дейностите, които имат най-спешна нужда от подкрепа. При направен избор от Ваша страна за програмата и средствата, които може да дарявате месечно, ще се подготви индивидуален договор за дарение. Този документ ще бъде представен пред Данъчните служби за намаляване на данъците Ви.

За допълнителна информация:
Eлена Стоева - e-mail: etilova@greenbalkans.org, моб. тел. 0887574699, 042 622401.