Видове дарения

default

ДАРЕНИЯ “В НАТУРА”

Природозащитните дейности и работата за опазване на биоразноoбразието са свързани с много и разнообразни инструменти, консумативи и материали (оптична техника, облекла, лагерно оборудване, инструменти, литература и пр.) Вие може да направите такива “дарения в натура”, които да се ползват за дейностите ни: 

Оптична техника – вие може да предоставите или закупите бинокли, оптични тръби и друга оптична техника, която да бъде ползвана от доброволци и експерти при проучванията и наблюдението на хищни птици.
За контакт: Дончо Киров- e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Облекла – вие може да предоставите нови, специализирани облекла за работа на терен (трекинг-обувки, полари, якета, дъждобрани), които ще бъдат предоставени на доброволците, работещи за опазване на хищните птици.
За контакт: Дончо Киров- e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Лагерно оборудване – вие може да ни предоставите палатки, шалтета и друго лагерно оборудване, което да бъде ползвано по време на теренните проучвания
За контакт: Дончо Киров e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Строителни материали – изграждането на адаптационни волиери, кули за наблюдение, площадки за подхранване и прочие е свързано с необходимостта от много и разнообразни строителни материали. Може по ваша преценка и след съгласуване, да ни предоставите такива материали. 
За контакт: Дончо Киров- e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Инструменти – вие може да ни дарите разнообразни инструменти, за строително-монтажни дейности, лопати, кирки и други инструменти, които могат да се ползват за залесявания и други дейности. 
За контакт: Дончо Киров- e-mail: dkirov@greenbalkans.org

Литература - вие може да дарите специализирана литература, свързана с опазването на природата – определители на птиците, преводна или чуждестранна литература за различни други видове и пр.
За контакт: Елена Стоева - e-mail: etilova@greenbalkans.org

Офис оборудване - може за закупите и предоставите офис техника и консумативи, канцеларски материяли и пр. 
За контакт: Елена Стоева - e-mail: etilova@greenbalkans.org

! Молим вещите, които желаете да ни дарите да са нови или в добро състояние, което ще позволи ползването им по предназначение ;)

Всеки дарител получава договор за дарение.

По ваше желание даренията могат да бъдат използвани целево, за определено направление от нашата работа - опазване на царския орел, лешоядите, дейности за горите, за влажните зони, за образователни дейности и прочие.

Освен да предоставите конкретните вещи, Вие можете да предоставите и средства, необходими за закупуването на специализирано оборудване, което ще ни направи по-ефективни  при работата ни - от автомобили, до детектори за прилепи, мрежи за улов и маркиране на птици, радиопредаватели и пр. 

Ако имате някакви въпроси или  идеи за друго оборудване, материали и прочие, които считате, че може да са полезни в дейности ни, пишете ни: 
Елена Стоева 
e-mail: etilova@greenbalkans.org 
или ни се обадете на телефон 0887574699 – Елена Стоева.