Фото галерия

default

ДУНАВ

Преброяване на чаплова колония
Преброяване на чаплова колония
Улов
Улов
Изследване на влажните зони по поречието на Дунав
Изследване на влажните зони по поречието на Дунав
Експедиции за проучване и мониторинг на орнитофауната по река Дунав
Експедиции за проучване и мониторинг на орнитофауната по река Дунав
Преброяване на чаплова колония
Преброяване на чаплова колония
Какички
Какички
Експедиция Дунав 2005
Експедиция Дунав 2005
Изследване на влажните зони по поречието на Дунав
Изследване на влажните зони по поречието на Дунав
Експедиция Дунав 2005
Експедиция Дунав 2005
Изследване на орнитофауната
Изследване на орнитофауната
Заливните гори на българските дунавски острови
Заливните гори на българските дунавски острови
А така изглеждат плантациите от хибридни тополи, заместили естествените заливни гори
А така изглеждат плантациите от хибридни тополи, заместили естествените заливни гори
Експедиция
Експедиция
Акостиране в Русе
Акостиране в Русе
Заливни гори
Заливни гори
Есетри
Есетри
Eкспедиция по Дунав - 2008г.
Eкспедиция по Дунав - 2008г.