Служители

default

Д-р Христина Клисурова

1
Ветеринарен лекар в Спасителния Център за диви животни.
Отговаря за приемането на сигналите за пострадали животни, организирането на транспортирането и последващото им лечение. Поддържа базата данни и документацията.
Участва в информационни кампании за дейността на Центъра и опазването на редки видове.

e-mail: hhristova@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0886570053