Служители

default

Д-р Руско Петров

1
Ветеринарен лекар.
Оперативен управител на Спасителния център за диви животни;
Отговорник доставки; Сътрудник прием пациенти и реанимация.

email: rpetrov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0884 877544