Становища

default

Декларация във връзка с подновените опити за безпринципна подмяна на директори на Природните паркове в България

31.12.2009

ДО
МИНИСТЪРА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАТИТЕ

КОПИЕ:
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

 

ДЕКЛАРАЦИЯ


Във връзка с подновените опити за безпринципна подмяна на директори на Природните паркове в България!


Природните паркове съхраняват голяма част от биоразнообразието на страната и предоставят възможност на хората да се докоснат до природата.
За съжаление тези територии през последните години също не бяха пощадени от така наречения „инвеститорски интерес“!

Все още са пресни спомените ни от това как, самозабравили се местни феодали и кметове - проводници на нечисти капитали, под закрилата на правителството на Тройната коалиция се опитаха да подменят „непослушните“ директори на Природните паркове “Витоша, “Врачански Балкан” и “Странджа”.

Декларираната от новата власт принципност и управление в интерес на обществото противоречат на последните информации за подмяна на директора на ПП “Сините камъни” – инж. Иван Иванов! Към настоящия момент конкретни аргументи и факти за подготвяната смяна липсват, което навежда на мисълта, че тя е с цел разчистване на пътя за реализиране на частни икономически интереси или пък за прикриване на извършени вече престъпления, например незаконни заменки на земи!

Явно заинтересованите кръгове, искащи смяната на директора не са достатъчно информирани, че не директора на парка, а законите на страната са пречката за реализиране на техните интереси.

Другата голяма пречка им е будното гражданското общество и по-специално свободните медии и неправителствените организации, които правят всичко по силите си законите да бъдат спазвани и то в интерес на обществото!

Притеснителен е факта, че това изглежда като поредна стъпка от подетата кампания за “прехвърляне” управлението на парковете към общинските администрации!
Неправителствените организации нееднократно са заявявали своята позиция, че управлението на природните територии в България се нуждае от сериозна реформа. Но осъществяването на такава една екзотична идея би довела до унищожаването на Природните паркове!

Надяваме се, че всички тези обезпокоителни сигнали са продуцирани само от самозабравили се местни феодали с ясни икономически подбуди и не се подкрепят от отговорните държавни институции !

Декларираме, че Зелени Балкани няма нито желанието, нито намерението, да се занимава с кадруване, а още по-малко е оторизирания за това орган. Но ще се противопоставим на всеки опит за безпринципно, неаргументирано от професионална гледна точка и предизвикано от частни, икономически интереси уволнение и подмяна на всеки един служител от парковите дирекции.
Същевременно, Зелени Балкани ще подкрепи смяната, както и ще търси съдебна отговорност на всеки некадърен, корумпиран или по някакъв друг начин допринесъл за увреждане на природата служител на парковите администрации!

 

С Уважение:
Ивелин Иванов
Директор по природозащитата
Зелени Балкани
Тел. 0887589995