Новини

Ден на влажните зони - 02 февруари 2019

Ден на влажните зони - 02 февруари 2019

02.02.2019
Като една от най-старите природозащитни организации в България, Зелени Балкани популяризира повече от 15 години Деня на влажните зони – 2-ри февруари. Влажните зони са всички реки, езера и водни басейни, които са дом и хранителна база за много редки и застрашени видове растения и животни и често важен източник на храна – за нас, хората (като източник на рибни и други ресурси, отглеждане на ориз и пр.). Традиционно отбелязваме събитието в Пловдив край река Марица и в Поморие край Поморийско езеро.

Тази година мотото на кампанията е „влажните зони и климатичните промени” (https://www.worldwetlandsday.org/welcome). Целта е да се популяризират влажните зони, като източник на жизненоважни  ресурси - вода, храна и като естествена защита от наводнения и засушавания - бедствия, които рефлектират директно върху нас. Неслучайно Комитетът на Рамскарската конвенция (Конвенцията за защита на влажните зони) е избрал тази тема. Идеията на Кампанията е да разпространи информация за проблема и да демонстрира решения, които могат да се изпълнят от всеки. Наред с тях и ние от Зелени Балкани планираме да проведем в няколко населени места тематична презентация за редките животински видове, влажните зони и климатичните промени.

От 1970 година 35 % от световните влажни зони са загубени. Заедно трябва да работим за опазването и възстановяването на тези невероятни екосистеми, които ни помагат да се подготвим за справяне и преодоляване на въздействието от изменението на климата.

В момента една от водещите ни дейности е повишаване на информацията за защитените територии и видове от европейската мрежа НАТУРА 2000 по проект Натура 2000 в България – Нови Хоризонти LIFE17 GIE/BG/000371. Заедно с нашите медийни партньори - Дарик Радио, dnevnik.bg и Хоби Тв ще популяризираме значението на влажните зони, повечето от които попадат в НАТУРА 2000 мрежата. Следете ни за допълнителна информация, която ще влючим следващите дни :)


                                              СЪБИТИЯ ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ

Обявяваме конкурс за рисунка "Опазване на влажните зони и климатичните промени в нашия район", който ще тече през целия месец февруари! Ученици от 1 до 8 клас могат да участват, а условията  може да видите тук: 
https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Konkurs-za-risunka-Opazvane-na-vlazhnite-zoni-i-klimatichnite-promeni-v-nashiya-rayon-.p70001.02.2019 г. (петък)

ОУ„Стефан Караджа”, с. Житница, Добричко
10 ч. - посещение в училище ОУ„Стефан Караджа”, с. Житница, Добричко – презентации, игри, творчество в училището, свързани с влажните зони, климатичните промени и застрапените видове.
Зелени Балкани - Анелия Павлова - +359899269576
Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/1225313347634674/


Зелен Образователен Център в гр. Шабла
15:30 ч. - в Зеления Център в гр. Шабла ще бъдем заедно с ученици и техните родители, ще имаме презентация, игра и творчество, свързани с влажните зони, климатичните промени и застрапените видове.
Зелени Балкани - Анелия Павлова - +359899269576
Зелен Образователен Център Шабла -+35957434200

Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/2049283855364594/


02.02.2019 г. (събота)

Посетителски център „Поморийско езеро”
11 ч; 12 ч; 13 ч; - Наблюдение на водолюбиви птици със зрителна тръба и високотехнологична камера; презентация в Посетителски център „Поморийско езеро” на тема, свързана с влажните зони, климатичните промени и застрашените видове 
Зелени Балкани - Поля Русева - +359894059156
Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/762962987413065/

Шабленска тузла
8 – 11 ч съвместно отбелязване на деня на влажните зони с преподаватели и техните ученици от Каварна. Ще наблюдаваме на водолюбиви птици на Шабленска тузла.
Зелени Балкани - Анелия Павлова - +359899269576


Пловдив
12 -14 ч - Наблюдение на водолюбиви птици от южната страна на пешеходния мост на р. Марица в гр. Пловдив и популяризиране на значението на влажните зони за хората. Зелени Балкани ще има информационен щанд с материали за влажните зони и борбата с климатичните промени. 
Зелени Балкани - Димитър Димитров - +359883578893
Facebook събитие: https://www.facebook.com/events/295543997978698/


Дуранкулак
следобед – презентация в НЧ Дружба в Дуранкулак, на тематика, свързана с влажните зони, климатичните промени и застрашените видовеОчаквайте още информация за събитията в следващите дни :)

За контакти:
Зелени Балкани
Анелия Павлова – координатор
тел. 0899269576
e-mail: apavlova@greenbalkans.org