Новини

Денят на НАТУРА 2000 бе отпразнуван с киномаратон в Регионална библиотека „Захари Княжевски“, гр. Стара Загора

Денят на НАТУРА 2000 бе отпразнуван с киномаратон в Регионална библиотека „Захари Княжевски“, гр. Стара Загора

16.05.2019
По случай Европейския ден на НАТУРА 2000, организирахме киномаратон в Регионална библиотека „Захари Княжевски“, гр. Стара Загора.

Избрахме четири филма, чрез които запознахме гражданите със защитени видове, които обитават територията на екологичната мрежа в България. Първи бе филмът „Царският орел – жив символ или музеен експонат“, посветен на най-едрия вид орел в България и дейностите за неговото опазване, които осъществява екипът ни на територията на защитена зона Сакар.

Втори бе филмът “По следите на лешоядите“, документален филм за разпространението на лешоядните птици в България. Последваха филмте „Отново у дома“, история за белошипите ветрушки и тяхното възвръщане в България. Последен бе тематичният филм – „НАТУРА 2000 в България“, посветен изцяло на екологичната мрежа.

След всяка една прожекция проведохме викторини с въпроси от филма, а позналите верните отговори получиха награди.

Дейността е част от проект: