Новини

Дейността по спасяване на дивите животни – предизвикателства в практиката

Дейността по спасяване на дивите животни – предизвикателства в практиката

28.11.2014
Изминалата седмица Спасителният център за диви животни на Зелени Балкани събра над 40 представители на институции, паркови дирекции и зоопаркове.

По време на двудневната среща, част от проект „Хора ЗА природата – зелено общество в действие“, финансиран от финансиран от Конфедерация Швейцария чрез фонда за развитие на гражданското общество, бяха обсъдени въпроси свързани с дейностите по спасяване на бедстващи диви животни. Дадоха се предложения за промяна в законодателството, както и примери от практиката на всички участници, пряко свързани с дейността.

Специален гост на срещата бе прокурор Ваня Меранзова, представител на Асоциацията на прокурорите в България. Тя разказа на участниците за изводите и резултатите от проект „Повишаване на контрола и спазването на правилата, установени в законодателството за опазване на околната среда и управление на рисковете”, реализиран от Асоциацията.

Участниците в срещата се запознаха също с презентацията „Удивителните прилепи“, разказваща за дейностите на Зелени Балкани за проучване и опазване на прилепите, проект „Реинтродукция на белошипата ветрушка в България“ и проект „Въстановяване на лешоядите в България“.

Вторият ден бе посветен на практическото обучение, и се състоя изцяло на територията на Спасителния център. Там, след като направиха посетителска обиколка, участниците в срещата се включиха в обучение по оказване на първа помощ на бедстващи диви животни.

Накрая всички си тръгнаха с подаръци – комплекти за първа помощ, тениски, потници, платнени торбички.