Доброволци

Димитър Димитров

Димитър Димитров

Димитър е от години член и доброволец на Зелени Балкани.

Като ученик във Ветеринарния техникум, той прекраваше свободните си часове в Спасителния център за диви животни.
Години след това, когато вече е студент в Тракийски университет, Митко е по-ангажиран, но това не му пречи през уикендите да участва активно в нашите теренни дейности. Митко обича теренната работа - независимо каква е тя. Да наблюдава птици пътувайки и да събира данни, да обикаля и наблюдава гнезда, да влиза в пещери и от време на време да се качва на високо....