Служители

default

Димитър Попов

***
Икономист.
Сътрудник в консервационния отдел.
Участва в програми и проекти за хищни птици и влажни зони.
Ръководител към проект за опазване на китоподобните в България

e-mail: dpopov@greenbalkans.org

Телефон за връзка: 0885108712