Новини

default

Диплянка за опазване на белия щъркел

Първа снимка
09.03.2010

Малко хора знаят, че една от най-честите причини за смъртта на малките щъркелчета са парчета сезал, използвани от всеки човек на село и често изхвърляни по полето или в градините.

За изграждане на гнездата си щъркелите често използват всякакви лесни за увиване материали, които могат да намерят в полето – така те често попадат на оставените от нас найлонови сезали. За съжаление, малките често се оплитат или увиват крайниците си в попадналия в гнездото сезал. Жестоката примка постепенно спира кръвообращението и води да осакатяване или мъчителна смърт за малките щъркелчета.

В Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани ежегодно пристигат десетки щъркелчета с осакатени завинаги крайници, а в гнездата на щъркели и други едри птици, специалистите редовно намират трупчета, оплетени в сезал.

Ето защо, като оставяме непотребния сезал в полето ние ставаме неволни причинители на смъртта на щъркелите.

Диплянката е изготвена в рамките на проект по програмата ”NatuRegio – Природозащита и регионално развитие в България и Румъния”, финансиран от немските фондации DBU и Alfred Toepfer Stiftung.

За допълнителна информация за проекта и инициативите по него:
Димитър Попов – Зелени Балкани
dpopov@greenbalkans.org

 

 


Дипляната 10.68 MB (pdf) Свали