Новини

Див и любопитен детски празник в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по случай 1 юни – Ден на детето

Див и любопитен детски празник в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани по случай 1 юни – Ден на детето

01.06.2019
Днес, 125 второкласника от СУ „Св. Иван Рилски“, гр. Хасково, избраха Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, за да отпразнуват 1 юни – Денят на детето.
 
Истинско удоволствие бе за нас да отговорим на остроумните им въпроси, свързани с дивите животни. Благодарение на споделените от тях случки и близки срещи с дивата природа, за кратко и ние заживяхме в един по-различен, по детски подреден свят и така ни направиха съпричастни с техния празник.
 
Те пък, имаха възможността да разберат как лекуваме диви животни и какво правим, за да компенсираме негативните последици от човешките дейности. Запознахме ги и с редица видове от мрежата НАТУРА 2000 – застрашени и изчезнали видове, които ние размножаваме, с цел да ги възвърнем в природата – брадат лешояд, белоглав лешояд, ловен сокол, белошипа ветрушка и др.
 
Малчоганите си направиха подарък – осиновиха двата розови пеликана – Груйо и Филип, както и един сокол скитник.
 
Ние от екипът на Спасителния център на Зелени Балкани честитим празника на всички деца, като им пожелаваме никога да не прекъсват връзката си с природата, за да растат здрави и щастливи!

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се осъществяват с подкрепата на проект: