Книги, публикации, сборници

default

Добри примери за обезопасяване на рискови за птиците елементи от електро- разпределителната мрежа

1
Целта на изданието е да подобри информираността и повиши познанията на заинтересованите страни. Предназначено е да се използва от различни неправителствени организации, институции (общинска и държавна администрация, Районни инспекции по околна среда, Дирекции на Национални и Природни паркове) и компании които са собственици или стопанисват съоръжения за пренос на електроенергия, при намирането на подходящи решения за тяхното обезопасяване. Авторите не претендират за изчерпателност на всички възможни решения, които се прилагат за обезопасяване. Процеса на внедряване в страната ни на нови решения е динамичен и е напълно възможна появата на нови технологични решения.

Изданието е разработено в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360, който се изпълнява от Зелени Балкани по Програма LIFE на Европейския съюз в партньорство с EVN. 

За контакт: Градимир Градев, тел.: 0885609289, ел. поща: ggradev@greenbalkans.org


Ръководство 942.85 KB (pdf) Свали