Новини

Доброволческа акция в помощ на белошипите ветрушки се проведе в с. Левка, Сакар планина

Доброволческа акция в помощ на белошипите ветрушки се проведе в с. Левка, Сакар планина

13.04.2018
Доброволци на Зелени Балкани се включиха в доброволческата инициатива подкрепена от TimeHeroes Микрофонд - Фондация „Герои на времето“ 

Членове и съмишленици на Зелени Балкани от различни градове участваха в природозащитните дейности на 31.03 и 01.04. Природолюбителите помогнаха за подобряване гнездовите условия на редките белошипи ветрушки преди наближаващия размножителен сезон. Усилията бяха насочени основно към изкуствените гнездилки и базата на Модула за освобождаване и размножаване на белошипи ветрушки, които се намират в село Левка и Защитена зона ,,Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Гнездилките бяха почистени и настлани с нов слой пясък, който да осигури по голям комфорт на птиците при гнездене и в същото време да предпазва яйцата от счупване. Тези дейности са от ключово значение за новосъздадената колония на белошипите ветрушки, за укрепването на която са необходими допълнителни усилия. Припомняме че видът бе възстановен, като гнездящ в страната от Зелени Балкани, след като се считаше че в продължения на десетилетия не се среща у нас. Експертите от Зелени Балкани представиха пред доброволците етапите през които премина процеса на завръщането на един изчезнал вид – освобождаване и адаптиране на млади птици, маркиране и проследяване, както и други природозащитни дейности.

Като завършек на доброволческата акция, участниците освободиха в природата обикновен мишелов, който е преминал успешно лечение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора.

Организаторите на събитието и участвалите доброволци изказват своята признателност към  TimeHeroes Микрофонд - Фондация „Герои на времето“ за оказаната подкрепа.

 
За контакти и информация :
За повече информация:
Градимир Градев,
тел: 0885 609289
е-mail : ggradev@greenbalkans.org