Новини

Доброволческа залесителна акция в Злато поле

Доброволческа залесителна акция в Злато поле

05.11.2011
Инициативата е на самите служители на строителния надзор на ЖП линия Пловдив - Свиленград, които се обърнаха за съдействие към Зелени Балкани.

“Изчислихме приблизително количеството хартия, използвана в офисите ни от началото на нашия проект и решихме да се ангажираме през 2011 г. да изпълним "зелен проект", като засадим колкото се може повече нови дръвчета, продължим да намаляваме количеството употребявана хартия и да използваме повторно и рециклираме отпадъчна хартия.
Със засаждането на дръвчетата, искаме да "компенсираме" отчасти нашето въздействие върху природата”, споделя Катя Симеонова, Мениджър администрация в екипа на строителния надзор.

“С удоволствие откликнахме на молбата отправена към нас да организираме съвместно и участваме в акцията. Надяваме се все повече фирми и граждани да обръщат внимание на “екологичния отпечатък”, който оставят и да полагат усилия за неговото намаляване.
Всяка, дори дребна стъпка е от значение за природата и за повишаване на собственото ни качество на живот”, добавя Елена Стоева от Зелени Балкани.

По време на залесяването ще бъдат засадени близо 200 върбички.

По този начин доброволческата акция ще подпомогне усилията на Община Димитровград за възстановяването на естествените крайречни гори, на територията на Защитената местонст. Доброволците също така ще изработват и поставят къщички за птици и ще направят хранилки от отпадни PVC шишета. По този начин те ще подпомогнат оцеляването на пойните птици през зимата и загнездването им на пролет.

В акцията ще участват близо тридесет служители на фирмата и техните семейства.

За допълнителна информация:
Елена Стоева – Зелени Балкани – моб. тел. 0887574699, е-mail: etilova@greenbalkans.org
Катя Симеонова - „Електрификация и реконструкция на жп линия Пловдив – Свиленград, коридори ІV & IХ” , моб. тел 0886 742 316, e-mail: ksimeonova@psrst.com.Към новината е използвана снимка,  с източник сайта
http://aboutmissions.blogspot.com