Донори

Фондация CICONIA - Лихтенщайн

Фондация CICONIA - Лихтенщайн

Yatoto

Yatoto

Социална мрежа за подкрепа на различни каузи

SOCOTAB Bulgaria

SOCOTAB Bulgaria

Сокотаб ЕООД

Програми на Европейския съюз

Програми на Европейския съюз

PHARE-LIEN, ACCESS, Democracy, Младеж, Младежта в действие, Leonardo da Vinci, LIFE
Европейска комисия
Европейска служба за борба с измамите и корупцията ОLAF

UNDP (United Nations Development Programme)

UNDP (United Nations Development Programme)

Програма за развитие на ООН
www.undp.org/gef/

Американска агенция за международно развитие

Американска агенция за международно развитие

USAID (United States Agency for International Development )
bulgaria.usaid.gov