Донори

SOCOTAB Bulgaria

SOCOTAB Bulgaria

Сокотаб ЕООД

Програми на Европейския съюз

Програми на Европейския съюз

PHARE-LIEN, ACCESS, Democracy, Младеж, Младежта в действие, Leonardo da Vinci, LIFE
Европейска комисия
Европейска служба за борба с измамите и корупцията ОLAF

UNDP (United Nations Development Programme)

UNDP (United Nations Development Programme)

Програма за развитие на ООН
www.undp.org/gef/

Американска агенция за международно развитие

Американска агенция за международно развитие

USAID (United States Agency for International Development )
bulgaria.usaid.gov

Демократичната комисия

Демократичната комисия

 към Посолството на САЩ в България

Посолство на Кралство Холандия в България

Посолство на Кралство Холандия в България

MATRA KNIP  Програма МАТРА на Холандското Посолство
www.nlembassy.org.yu

Посолство на Великобритания в България

Посолство на Великобритания в България

British Embassy in Bulgaria

Британски съвет

Британски съвет

British Council    

CEE TRUST  (Trus for Civil Society in Central and Eastern Europe)

CEE TRUST (Trus for Civil Society in Central and Eastern Europe)

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
www.ceetrust.org 

Институт Отворено общество

Институт Отворено общество

Ню Йорк .