Донори

Комитет против убийството на птици

Комитет против убийството на птици

Society Against Bird Huting (Komitee gegen den Vogelmord e.V.)
www.komitee.de

Фондация за опазване на черния лешояд

Фондация за опазване на черния лешояд

Black Vulture Conservation Foundation
www.bvcf.org

Фондация за опазване на брадатия лешояд

Фондация за опазване на брадатия лешояд

Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture

Франкфуртското зоологическо дружество

Франкфуртското зоологическо дружество

Frankfurt Zoological Society
www.zgf.de

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Busch Gardens / Sea World Conservation Foundation

Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие

Централно и източно европейската работна група за биологичното разнообразие

CEEweb for biodiversity
www.ceeweb.org

Лондонското зооложко дружество

Лондонското зооложко дружество

Zoological Society of London
www.zsl.org

Bulgarian American Society

Фондация Помощ за благотворителността в България