Донори

Демократичната комисия

Демократичната комисия

 към Посолството на САЩ в България

Посолство на Кралство Холандия в България

Посолство на Кралство Холандия в България

MATRA KNIP  Програма МАТРА на Холандското Посолство
www.nlembassy.org.yu

Посолство на Великобритания в България

Посолство на Великобритания в България

British Embassy in Bulgaria

Британски съвет

Британски съвет

British Council    

CEE TRUST  (Trus for Civil Society in Central and Eastern Europe)

CEE TRUST (Trus for Civil Society in Central and Eastern Europe)

Тръст за гражданско общество в Централна и Източна Европа
www.ceetrust.org 

Институт Отворено общество

Институт Отворено общество

Ню Йорк . 

Комитет против убийството на птици

Комитет против убийството на птици

Society Against Bird Huting (Komitee gegen den Vogelmord e.V.)
www.komitee.de

Фондация за опазване на черния лешояд

Фондация за опазване на черния лешояд

Black Vulture Conservation Foundation
www.bvcf.org

Фондация за опазване на брадатия лешояд

Фондация за опазване на брадатия лешояд

Foundation for the Conservation of the Bearded Vulture

Франкфуртското зоологическо дружество

Франкфуртското зоологическо дружество

Frankfurt Zoological Society
www.zgf.de

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа

Busch Gardens / Sea World Conservation Foundation