Доброволци

Доц. Цветан Чапръзов

Доц. Цветан Чапръзов

Ветеринарен лекар
Преподавател в катедра "Хирургия" на Ветеринарно медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.