Проекти

default

Дългосрочна консервация на популацията на световно застрашената червеногуша гъски в основните и зимовища в света

Период: 10.10.2006 – 31.12.2007г.

Финансираща организация: EECONET Action Fund

Дейности: Закупуване на земи с цел изхранване и опазване на зимуващи в България червеногуши гъски.