Новини

Държавата подарява земята си в ски зона Банско, строят нов лифт извън концесията в Национален парк Пирин

Държавата подарява земята си в ски зона Банско, строят нов лифт извън концесията в Национален парк Пирин

03.06.2015
Лифтът „Тодорка“ е първият триседалков лифт в ски зона Банско въобще, още от 80-те години. В момента чрез схема, за която държавата си затваря очите, офшорната фирма „Маренго трейдинг“ ще изгради в Пирин нов лифт, без концесия, който на практика ще е нейна собственост завинаги.
 
Одит на Сметната палата през 2013 г. установи, че в нарушение на концесионния договор за ски зона Банско с „Юлен“ АД 1 лифт, 1 влек и 13 технически съоръжения се водят собственост на трети лица, вместо собственост на държавата. Нещо повече, от решението на кабинета Орешарски една година по-късно става ясно, че в края на 2014 г. собственост на трети лица са станали още два лифта и един влек.
 
През 2014 г. силна подкрепа за скритата приватизация на съоръженията в концесията от офшорката „Маренго Трейдинг“ дава и министърът от ДПС Станислав Анастасов, който с писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. позволи на „Маренго Трейдинг“ ЕООД да подмени триседалковия лифт "Шилигарника - Тодорка" с нов шестседалков лифт в нарушение на концесионния договор с „Юлен“ АД. Същото това намерение бе отказано на концесионера „Юлен“ АД през 2011 година от министър Нона Караджова, защото противоречи на плана за управление на Национален парк Пирин и на концесионния договор.
 
С това решение Министърът от ДПС всъщност предоставя безсрочно право на строеж на офшорната фирма „Маренго Трейдинг“ в рамките на концесията на „Юлен“ АД и на територия изключителна държавна собственост. „Юлен“ АД закупува триседалковия лифт „Шилигарника - Тодорка“ през 2002 г. без конкурс от държавната фирма „Академика“ към Министерството на образованието с цел изпълнение на концесионните задължения, но още същата година той е препродаден на „Маренго трейдинг“.
 
Основната причина за незаконното развитие около ски съоръженията от концесията за ски зона Банско е фактът, че държавата все още не е издала нито един акт за държавна собственост на изградените сгради, съоръжения и закупена техника в ски зона Банско, която е дадена на концесия за 30 години. Вече две години не се изпълнява разпореждането на Сметната палата за предприемане на действия за уреждане на държавната собственост върху съоръженията по концесията, поради което същите се водят в дълготрайните материални активи на фирмата „Юлен“ АД, участват в нейния капитал, и като такива могат да участват в различни разпоредителни сделки.
 
На практика, това, което се случва с концесията за ски зона Банско, е все едно да сме отдали под наем къщата си на „Юлен“ АД, фирмата да построи преддверие, което да се заведе собственост на наемателя и след приключване на договора за наем, ние да не можем повече никога да влезем в къщата си без съгласието на бившия наемател.
 
Коалицията "За да остане природа в България" счита, че чрез тези неправомерни продажби и допуснати строежи през годините служителите на Министерството на околната среда и водите, Дирекцията за национален строителен контрол и община Банско са позволили държавата да бъде ощетена, а концесионния договор да бъде многократно нарушен от концесионера „Юлен“ АД. Коалицията „За да остане природа в България“ настоява Министерски съвет да обяви за нищожно разрешението на министър Анастасов, а прокуратурата да разследва действията му за безстопанственост.
 
Така основните съоръжения в ски зона Банско в Националния парк Пирин могат да останат завинаги собственост на частни фирми, вместо собственост на държавата, както повелява Законът за концесиите. По този начин е извършено скрито "източване" на „Юлен“ АД и де факто незаконно разграбване на територии от Национален парк Пирин.
 
За контакти:
- Тома Белев, Асоциация на парковете в България - 0888100373
- Андрей Ралев, Сдружение за дива природа БАЛКАНИ – 088 426 8552

 
Повече информация:

1. Доклад на Сметната палата от 08.10.2013 г.: http://www.bulnao.government.bg/bg/articles/download/7070/pk-pirin-040214.doc
2. Решението за ски зона Банско на кабинета Орешарски от 22.12.2014 г.: http://forthenature.org/upload/documents/2015/03/14RH836.doc
3. Постановление от 04.02.2015 г. на Окръжната прокуратура в Благоевград:
http://forthenature.org/upload/documents/2015/02/Postanovlenie%202015%20OP%20Blagoevgrad_Bansko.pdf
4. писмо изх. № ОВОС-24/04.08.2014 г. на Министър Станислав Анастасов:
http://forthenature.org/upload/documents/2015/03/Stanovishte%20OVOS-24_04.08.2014_lift%20Shiligarnika.pdf
 
В Коалицията „За да остане природа в България” членуват Асоциация на парковете в България, Българската асоциация за алтернативен туризъм, Българското дружество за защита на птиците, Българското дружество по фитоценология – 2001, Българска федерация по катерене и алпинизъм, Българска федерация по спелеология, Българската фондация “Биоразнообразие”, Екологично сдружение „За Земята”, Информационния и учебен център по екология, Народно читалище „Бъдеще Сега”, Сдружение “Агролинк”, Сдружение „Байкария”, Сдружение „Белият бряг”, Сдружение за дива природа – БАЛКАНИ, Сдружение „Природа назаем”, СНЦ “Зелени Балкани”, Сдружение „Природен Фонд”, клуб UNECO към Студентски съвет на СУ „Св. Кл. Охридски”, Софийско гражданско сдружение „Щастливеца”, гражданска група „Да спасим Иракли”, „Граждани за Рила” и WWF Дунавско–Карпатска програма България. Коалицията е подкрепена от още над 50 организации, групи и инициативи.