Новини

Един от сливенските лешояди в... Монтана!

Един от сливенските лешояди в... Монтана!

15.12.2010
Българка, или К03 бе един от двата белоглави лешояди, освободен при официалната церемония в ПП "Сините камъни" на 27.10.2010 г. в рамките на проект „Завръщане на лешоядите в България” LIFE08 NAT/BG/278. На 10.12.2010 г. ловец е забелязал птицата на крайградско сметище до Монтана. За наша радост, лешоядът е в добро здраве и се храни с животни, изхвърлени на сметището.

Птицата е възрастна, предоставена от испанската организация GREFA на Фонда за дивата флора и фауна. К03 е първоначално отредена за пускане в района на Кресна, но нашите колеги от ФДФФ се съгласиха да я предоставят на екипа в Сливен, за да може в групата птици в адаптационната волиера в ПП Сините камъни да има възрастен белоглав лешояд, който да „учи” останалите младежи.

К03 получи радио-предавател и бе избрана за пускане в рамките на официалната церемония. След като впечатли всички с умел полет, птицата уверено се отправи на юг и бе следена благодарение на предавателя няколко дни след пускането до района на Тополовград, след което сигналът бе загубен. Нашите надежди бяха птицата да се е присъединила към колонията в Маджарово и дори предупредихме колегите от БДЗП да я търсят сред „техните” птици.


За огромна изненада, птицата се появи на стотици километри от мястото, в района на Монтана. Това е още едно доказателство за огромните разстояния, които белоглавите лешояди облитат в периода на скитане и за търсене на храна. Добрата новина е, че птицата явно се адаптира добре и засега се справя чудесно с живота в дивата природа. Надяваме се тя да остане в района на Стара планина.

За повече информация:
Георги Стоянов – координатор Врачански Балкан – моб. тел. 0878 734503.
Елена Кметова – ръководител на проекта – e-mail: ekmetova@greenbalkans.org, моб. тел. 0885219557
.