Новини

default

Египетски лешояд посети новата площадка за подхранване в Източна Стара планина

1
25.05.2017
Площадката бе изградена през септември 2016та година със съдействието на Зоопарк Прага и Градски съвет Прага, специално за подпомагане на този критично застрашен вид.

Площадката за подхранване на египетски лешояди в района на с. Партизани, Източна Стара планина, бе изградена през септември 2016та година със съдействието на Зоопарк Прага и Градски съвет Прага. Изграждането бе съгласувано с ДГС Цонево и Североизточното държавно горско предприятие, след като първоначално бяха проучени три различни варианти за местоположението на площадката. Бяха разгледани различни фактори, сред които терен, достъпност, близост до някои от последните останали размножаващи се двойки египетски лешояди в района, както и отдалеченост от гнездата на потенциални конкуретни видове. След серия от тестови подхранвания и наблюдения, в крайна сметка площадката бе изградена в края на септември 2016та година, когато птиците бяха все още на юг.

В района на площадката понастоящем гнездят две двойки на египетски лешояд. Заснетата възрастна птица, вероятно е от една от двойките. Фактът, че тя посещава площадката е радостен, защото тя ще изпъни една от основните си цели - да предостави сигурно място за хранене на редките птици, което е и важна предпоставка за повишаване на техния гнездови успех. Предвид критичното състояние на популацията на вида, оцеляването на всяка една възрастна птица и малко са от ключово значение за неговото оцеляване в страната.

Нашият екип с нетърпение очакваше завръщането им, за да видим дали избраното от нас място наистина ще бъде от полза за лешоядите. За радост, фотокапанът, заложен на мястото, е уловил посещението на възрастен индивид. Надяваме се, че когато площадката заработи с редовни подхранвания и наблюдения, посещенията на египетски лешояди ще зачестят и с това ще помогнем на оцеляването на този критично застрашен вид, особено в периодите, когато се връща към гнездата си, отглежда своите малки или се подготвя за дългото си пътешествие на юг.

Ще ви държим в течение с нашата работа в района.

За допълнителна информация - Елена Кметова, Зелени Балкани - ел. поща: ekmetova@greenbalkans.org

Площадката е изградена в рамките на проект „Опазване на египетския лешояд“, подкрепен от Зоопарк Прага и Градски съвет Прага.